Liczymy ankiety!

Do tej pory wypełniliście ich ?!

Poniższy wykres prezentuje w czasie zbliżonym do rzeczywistego, jak wiele ankiet wypełnili studenci poszczególnych wydziałów i kierunków. Wybrane zestawienie będzie się odświeżać automatycznie co 5 minut.

Chcesz pomóc?

Ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia to niepowtarzalna okazja do tego, aby wpłynąć na funkcjonowanie Uniwersytetu.

Mamy nagrody!

Tegoroczna edycja to też szansa wywalczenia nagród dla wydziałów! Walczymy w 4 ligach, aby wszystkie wydziały miały równe szanse. Wydział, który uzyska najwyższy wynik procentowy w swojej grupie (przy takich samych wynikach, liczyć się będą nawet miejsca po przecinku) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Spożytkuje ją na dowolny cel uzgodniony przez dziekanów z wydziałowymi radami Samorządu Studentów. Czy będzie to ryczałt w punkcie ksero? Dodatkowe stanowisko komputerowe? A może…? Zadecydują studenci.

Dlatego jeśli jeszcze nie wypełniłaś/eś ankiety, zmień to i...

...wypełnij ankietę teraz!

Już po wszystkim? Może namówisz kilku znajomych do działania?